Q: Can you introduce yourself to the community?

(T: Kendinizi topluluğa tanıtabilir misiniz?)

A: I am co-founder and director of crypto market at Moeda Seeds Banks. We started the company from a hackathon held by United Nations in 2017 in NYC. Beforehand I was working in a digital payment company in blockchain industry right in NYC. I entered blockchain industry since 2014 together with Brad Chun, another co-founder of Moeda

(T: Moeda Seeds Bank kurucu ortağı ve kripto pazarının yöneticisiyim. Şirketi 2017 yılında NYC’de Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bir hackathon’dan başlattık. Daha önce NYC’de blockchain endüstrisinde bir dijital ödeme şirketinde çalışıyordum. Moeda’nın bir diğer kurucu ortağı Brad Chun ile birlikte 2014'ten beri blok zinciri sektörüne girdim.)

Q: Can you briefly describe

What is Moeda project? What is Moeda project’s function?

(T: Kısaca anlatır mısın ?

Moeda projesi nedir? Moeda projesinin işlevi nedir?)

A: Moeda is a blockchain empowered digital payment and microlending platform based in Brazilia, the capital city of Brazil. Through Moeda Pay, the digital payment platform; Marketplace, the e-commerce platform; and moeda lending, the microlending platform, we build an ecosystem to empower entrepreneurs to do business. MDA token is a free-floating token on Moeda platform, users globally can acquire the token through exchanges and use it on Moeda platform to invest, purchase, and transact. We also have fiat-pegged token MDA-BRL available only on Moeda platform for transactions purposes. MDA-BRL is pegged to Brazilian Reais, the official currency in Brazil. We have acquired license in Brazil to issue the token and we are 100% collatoralized in Brazil.

(T: Moeda, Brezilya’nın başkenti Brazilia’da bulunan, blok zinciri ile güçlendirilmiş bir dijital ödeme ve mikro ödeme platformudur. Dijital ödeme platformu Moeda Pay aracılığıyla; E-ticaret platformu Marketplace; ve mikro finansman platformu olan moeda lending, girişimcileri iş yapmaları için güçlendirmek için bir ekosistem oluşturuyoruz. MDA jetonu, Moeda platformunda serbest olan bir jetondur, kullanıcılar jetonu borsalar yoluyla edinebilir ve yatırım yapmak, satın almak ve işlem yapmak için Moeda platformunda kullanabilir. Ayrıca, işlem amacıyla yalnızca Moeda platformunda mevcut olan fiat-sabit token MDA-BRL’ye sahibiz. MDA-BRL, Brezilya’nın resmi para birimi olan Brezilya Reali’ne sabitlenmiştir. Jetonu çıkarmak için Brezilya’da lisans aldık ve Brezilya’da % 100 kollatoralize edebildik.)

Q: I want to ask about global spread

What kind of work did you do to spread your project to global?

(T: Global konu hakkında sormak istiyorum

Projenizi dünyaya yaymak için ne tür çalışmalar yaptınız?)

A: For global engagement, on the business side, we are partnering with quite a few UN organizations and projects like UNICEF, UNOPS, UN Impact Investing Goals to promote our platform and expand our platform globally; we also partner with largest LATAM payment processor company Cielo, once our payment platform get enough acquisition in Brazil, we will be expand to more countries through Cielo connection in LATAM. On the crypto side, we are listing on exchanges in China (Gate.io), Singapore (probit), Hong Kong (OKex) and Binance,these exchanges enable us to get token users globally; we are also engaging in talks with a few large exchanges in South Korea and Japan for token listing, In Turkey, we are talking to an exchange named BitHola. Also we are doing AMA with different groups worldwide to get more people know about MDA.

(T: Küresel çalışmalar için, iş tarafında, platformumuzu tanıtmak ve platformumuzu küresel olarak genişletmek için UNICEF, UNOPS, UN Impact Investing Goals gibi pek çok BM kuruluşu ve projesi ile ortaklık yapıyoruz; Ayrıca en büyük LATAM ödeme işlemcisi şirketi Cielo ile ortaklık yapıyoruz, ödeme platformumuz Brezilya’da yeterince satın aldığında, LATAM’daki Cielo bağlantısı aracılığıyla daha fazla ülkeye yayılacağız. Kripto tarafında, Çin (Gate.io), Singapur (probit), Hong Kong (OKex) ve Binance’deki borsalarda listeliyiz — bu borsalar küresel olarak token kullanıcıları edinmemizi sağlıyor; Aynı zamanda Güney Kore ve Japonya’daki birkaç büyük borsa ile token listesi için görüşmeler yapıyoruz, Türkiye’de BitHola adlı bir borsa ile görüşüyoruz. Ayrıca daha fazla insanın MDA hakkında bilgi sahibi olması için dünya çapında farklı gruplarla AMA yapıyoruz.)

Q: Would you like to talk about your achievements?

(T: Başarılarınızdan bahsetmek ister misiniz ?)

A: This is a brief of our achievements.

(Bu kısa süreli başarılarımızın özeti.)

From 2017, we have been done ICO to raise $20M in 2017 August, list MDA on leading exchanges including Binance, Okex; Launch Microlending project and successfully funded more than 10 projects through MDA and paid back 10% premium to investors; we launched MoedaPay App and get 28K users already in Brazil; we launched Moeda MarketPlace to do non-touch grocery delivery during covid-19 and expanded to 10 regions in Brazil. We have a real team of over 50 people in Brazil and New York to work on this project, in 3 years we have run out several products that is available to all to check

(T: 2017'den itibaren, Ağustos 2017'de 20M $ toplamak için ICO yaptık, Binance, Okex gibi önde gelen borsalarda MDA’yı listeledik; Microlending projesini başlatın ve MDA aracılığıyla 10'dan fazla projeyi başarıyla finanse etti ve yatırımcılara% 10 prim geri ödedi; MoedaPay Uygulamasını başlattık ve Brezilya’da 28.000 kullanıcıya ulaştık; covid-19 sırasında dokunmatik olmayan market teslimatı yapmak için Moeda MarketPlace’i başlattık ve Brezilya’da 10 bölgeye genişlettik.)

Q: Women came together and you launched a project. This is great. You support entrepreneurs. Maybe you have opened a career door for many women. I am asking for be inspiration to women. How did you get inspired while creating this project?

(T: Kadınlar bir araya geldi ve bir proje başlattınız. Bu harika. Girişimcileri destekliyorsunuz. Belki birçok kadın için bir kariyer kapısı açmışsınızdır. Kadınlara ilham olsun istiyorum. Bu projeyi yaratırken nasıl ilham aldınız?)

A. For what we do, we believe we are getting people lots people especially women entrepreneurs the power to make money and make a change in their life. As for women entrepreneus, the initial seed project we select to provide fundings are all women run cooperative projects. We empower these women by providing them funds, hands-on tech guidance, marketing and sales support to help them build their own business. As for inspiration to empower women, 2 out of 3 co-founders at Moeda are women, through our perwsonal experiences we see that women are getting less opportunities in business compared to male peers, especially in under developed areas and emerging countries like Brazil, we want to leverage resources we have to make a change.

(T: Brezilya ve New York’ta bu projede çalışacak 50'den fazla kişiden oluşan gerçek bir ekibimiz var, 3 yıl içinde herkesin kontrol edebileceği birkaç ürün başardık. Yaptığımız şey için, çok sayıda insana, özellikle de kadın girişimcilere para kazanma ve hayatlarında değişiklik yapma gücü kazandırdığımıza inanıyoruz. Kadın girişimciliğe gelince, fon sağlamak için seçtiğimiz ilk tohum projesinin tamamı, kooperatif projeler yürüten kadınlardır. Bu kadınları, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacak fonlar, uygulamalı teknik rehberlik, pazarlama ve satış desteği sağlayarak güçlendiriyoruz. Moeda’daki 3 kurucu ortaktan 2'si kadındır, kişisel deneyimlerimize dayanarak, kadınların özellikle az gelişmiş bölgelerde ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde erkek akranlara göre daha az iş fırsatları elde ettiğini görüyoruz. .Bir değişiklik yapmamız gerek ve kaynaklardan yararlanmak istiyoruz.)

Q: 1- Which technologies do you aim to use with #SeedProject developments process? In addition, what is the goal you want to create in the production chain with #SeedProject ?

(T: #SeedProject geliştirme süreci ile hangi teknolojileri kullanmayı hedefliyorsunuz? Ayrıca #SeedProject ile üretim zincirinde oluşturmak istediğiniz hedef nedir?)

A: 1. On the technology side, #MDA is an ERC-20 token, we may consider build Moeda chain and convert #MDA to Moeda Chain token when we hit a certain number of users in our ecosystem. Other than etherum, we leverage Stellar chain to build fiat-pegged token MDA-BRL to enable fast and cost-efficient micro-transactions in micro-lending and digital payment. For #MoedaSeeds project unpades, we record the information on Hyperledger and share the information on a permission basis. For the goal with #MoedaSeeds, we want to be a leeding financer for small businesses, especially women-led businesses in Brazil. We are working on it through partnering with largest cooperative unions in Brazil to select seed projects to invest

(T: Teknoloji tarafında, #MDA bir ERC-20 jetonudur, ekosistemimizde belirli sayıda kullanıcıya ulaştığımızda Moeda zinciri oluşturmayı ve #MDA’yı Moeda Chain coinine dönüştürmeyi düşünebiliriz. Ethereum dışında, mikro kredilendirme ve dijital ödemede hızlı ve uygun maliyetli mikro işlemler sağlamak için fiat sabitlenmiş token MDA-BRL oluşturmak için Stellar zincirinden yararlanıyoruz. #MoedaSeeds proje sürümleri için bilgileri Hyperledger’a kaydediyor ve bilgileri izin temelinde paylaşıyoruz. #MoedaSeeds ile hedefimiz, küçük işletmeler, özellikle Brezilya’daki kadınların liderliğindeki işletmeler için uzun vadeli bir finansçı olmak istiyoruz. Yatırım yapılacak tohum projelerini seçmek için Brezilya’daki en büyük kooperatif birlikleriyle ortaklık kurarak üzerinde çalışıyoruz.)

Q: 2- Could you give us detailed information about the use of Moeda card and moedamarket.com? Will we be able to use it in the future us too?

(T: Moeda kart ve moedamarket.com kullanımı ile ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz? Gelecekte biz de kullanabilecek miyiz?)

A: For Moeda card, it is a co-branded pre-paid debit card with Mastercard. Anyone with a Brazilian ID can apply for it through Moeda website after log in Moeda account. You can top up the card with MDA / MDA-BRL and use it at any place accept Mastercard. You can also deposit BRL ( Brazilian Reais) from bank account and cash out to your bank account through the card. Compared to other pre-paid debit cards in Brazil, we charge a much lower transaction fees as we could operate more efficiently through blockchain technology. Currently the card is only available in Brazil, we already issued 4000+ cards, we will enable it for global adoption in the near future, it is in our roadmap

(T: Moeda kartı için, Mastercard ile ortak markalı ön ödemeli bir banka kartıdır. Brezilya kimliği olan herkes Moeda hesabına giriş yaptıktan sonra Moeda web sitesi aracılığıyla başvurabilir. Kartınıza MDA / MDA-BRL ile yükleme yapabilir ve Mastercard kabul ettiğiniz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Ayrıca banka hesabınızdan BRL (Brezilya Reali) yatırabilir ve kart aracılığıyla banka hesabınıza nakit olarak aktarabilirsiniz. Brezilya’daki diğer ön ödemeli banka kartlarıyla karşılaştırıldığında, blockchain teknolojisi ile daha verimli çalışabildiğimiz için çok daha düşük işlem ücretleri alıyoruz. Şu anda kart yalnızca Brezilya’da mevcut, şimdiden 4000'den fazla kart çıkardık, yakın gelecekte küresel olarak benimsenmesini sağlayacağız, bu bizim yol haritamızda var.)

Q: 3- We see that Moeda team continue to develop micro-credit platform, digital payment application MoedaPay. Considering these developments, do you think of getting banking license in Brazil? If your answer is yes, could you give informations in detail ?

(T: Moeda ekibinin mikro kredi platformu, dijital ödeme uygulaması MoedaPay’i geliştirmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak Brezilya’da bankacılık lisansı almayı düşünüyor musunuz? Cevabınız evet ise detaylı bilgi verebilir misiniz?)

A: We already applied for banking license to provide digital banking services in Brazil and we are now able to use “banking” in our name, however, we are still waiting for the approval to operate as a real bank and provide digital banking services. For more details on the banking license, I cannot disclose. please understand.

(T: Brezilya’da dijital bankacılık hizmetleri sağlamak için bankacılık lisansı başvurusunda bulunmuştuk ve artık “bankacılık” ifadesini kullanabiliyoruz, ancak yine de gerçek bir banka olarak çalışmak ve dijital bankacılık hizmetleri sunmak için onay bekliyoruz. Bankacılık lisansı hakkında daha fazla ayrıntı için ifşa edemem. Lütfen anlayın.)

Q: 4- In the article published last week in EXAME magazine, “Which is the Brazilian blockchain company with the biggest innovation and market impact potential for 2021?” CZ, CEO of Binance, mentions Moeda in this question. How did you feel when you read this article? Could you share with us?

(T: EXAME dergisinde geçen hafta yayınlanan makalede, “2021 için en büyük inovasyon ve pazar etki potansiyeline sahip Brezilya blockchain şirketi hangisi?” Binance CEO’su CZ, bu soruda Moeda’dan bahsediyor. Bu makaleyi okuduğunuzda nasıl hissettiniz? Bizimle paylaşır mısınız ?)

A: I personally know founders and top managers at Binance and we talked to them about Moeda Project in early days and they are very supportive of the idea of leveraging blockchain technology and cryptocurrency for transparent impact investing and donations. I am very happy to see that they see the intrinsic value of the project and not only focus on the token price volatility.

We also got acclaims from Forbes, Fast Company, Coindesk, and other media and great brains. https://www.forbes.com/sites/annefield/2018/01/24/a-bitcoin-for-women-entrepreneurs-in-brazil-and-impact-investors-globally/?sh=194dccb66cee

We will be continuing working hard on Moeda Platform to make it a true gem

(T: Binance’deki kurucuları ve üst düzey yöneticileri şahsen tanıyorum ve onlarla ilk günlerde Moeda Projesi hakkında konuştuk ve şeffaf etki yatırımları ve bağışlar için blockchain teknolojisi ve kripto para biriminden yararlanma fikrini çok destekliyorlar. Projenin içsel değerini gördüklerini ve sadece token fiyatı oynaklığına odaklanmadıklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Forbes, Fast Company, Coindesk ve diğer medya ve harika beyinlerden de beğeni topladık. Buradan ayrıntıları inceleyebilirsiniz https://www.forbes.com/sites/annefield/2018/01/24/a-bitcoin-for-women-entrepreneurs-in-brazil-and-impact-investors-globally/?sh=194dccb66cee

Buradan diğer detaylara ulaşabilirsiniz

https://www.fastcompany.com/40524015/can-the-worlds-underbanked-leapfrog-on-to-a-new-blockchain-financial-system

Moeda Platformu’nu gerçek bir GEM haline getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz.)

TWITTER QUESTIONS

Twitter Q1 — @ wioachi

Investors always look at the long term about any project. What are the benefits for investors holding $MDA for the long term? Which does key advantages #Moeda project have in term of price stability, credible, mobility, liquidity, and technology? #MDA

(T: Yatırımcılar her zaman bir projede uzun vadeye bakarlar. Uzun vadede $MDA tutan yatırımcılar için faydalar nelerdir? #Moeda projesinin fiyat istikrarı, güvenilirlik, hareketlilik, likidite ve teknoloji açısından temel avantajları nelerdir? #MDA)

A: Besides token trading, we provide many usescases to allow investors to use MDA purchase products or invest MDA in seed projects and get interests. As we expand and acquire more users, we believe the demand will drive the price of #MDA as the token total amount is limited to 19.6MM. For liquidity, as #MDA is trading on largest crypto exchanges and the trading vol currently is constantly >$200K, it is pretty liquid now. Also we look to add it on more exchanges in different regions to allow more users to acquire it. For credibility, we already operate 3 years, and we are working with top global and regional organizations like IBM, Mastercard, UN, Cielo and more, this already proves our credibility. On the tech side, we have a team of more than 50 people, over 50% tech team to focu

focus on the project to make the tech work for stability, as crypto market is quite fluctuating, we care not able to make sure that #MDA price stable, but we are much more stable compare to peers as we have real team, real product, and real impact.

(T: Token ticaretinin yanı sıra, yatırımcıların MDA ürünlerini satın almalarına veya tohum projelerine MDA’ya yatırım yapmalarına ve ilgi almalarına olanak tanıyan birçok kullanım alanı sunuyoruz. Genişledikçe ve daha fazla kullanıcı edindikçe, token toplam supply 19,6 milyon ile sınırlı olduğundan talebin #MDA fiyatını artıracağına inanıyoruz. Likidite için, #MDA en büyük kripto borsalarında işlem yaptığından ve işlem hacmi şu anda sürekli> 200.000 $ olduğundan, şu anda oldukça likit durumda. Ayrıca, daha fazla kullanıcının edinmesine izin vermek için farklı bölgelerde daha fazla borsaya eklemeye çalışıyoruz. Güvenilirlik için 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve IBM, Mastercard, BM, Cielo ve daha fazlası gibi en iyi küresel ve bölgesel kuruluşlarla çalışıyoruz, bu şimdiden güvenilirliğimizi kanıtlıyor. Teknoloji tarafında, 50'den fazla kişiden oluşan bir ekibimiz var, %50'den fazlası teknoloji ekibinde çalışıyor istikrar için, kripto piyasası oldukça dalgalı olduğu için #MDA fiyatının istikrarlı olduğundan emin olamayacağımızı önemsiyoruz, ancak gerçek ekibimiz, gerçek ürünümüz ve gerçek etkimiz olduğu için emsallerimizle karşılaştırıldığında çok daha kararlıyız.)

Twitter Q2 — @ Poyrazyesill

DeFi is one of the hottest topic in the blockchain space right now. Can you share your opinions on DeFi with us? Do you think that DeFi will disrupt the existing financial system? What is #Moeda approach towards the DeFi sector? #MDA

(T: DeFi, şu anda blockchain alanındaki en sıcak konulardan biri. DeFi hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? DeFi’nin mevcut finansal sistemi bozacağını düşünüyor musunuz? #Moeda’nın DeFi sektörüne yaklaşımı nedir? )

A: DeFi is a pretty popular topic at the moment in the crypto space, it revolutionize the traditonal Finance by decentralizing the way of borrowing money and trading. It is the future. But there are still legal restrictions, technology issues we shall consider before rushing to DeFi Moeda team has been learning on DeFi since early this year, but we are not in a rush to come up with a DeFI solution of token collateral, lending or trading. As we are dealing with payment and microloans, and we work with large organizations, we have to make sure whatever we do is fully legal.

(T: DeFi, kripto alanında şu anda oldukça popüler bir konudur, borç alma ve alım satım yöntemlerini merkezden uzaklaştırarak geleneksel Finans alanında devrim yaratır. Ancak hala yasal kısıtlamalar, DeFi’ye geçmeden önce ele alacağımız teknoloji sorunları var. Moeda ekibi bu yılın başından beri DeFi üzerinde çalışıyor, ancak Token teminatı, borç verme veya ticaretten oluşan bir DeFI çözümü bulmak için acele etmiyoruz. Ödeme ve mikro kredilerle uğraştığımız ve büyük kuruluşlarla çalıştığımız için, yaptığımız her şeyin tamamen yasal olduğundan emin olmalıyız.)

Twitter Q3 — @ waybesuricata

One of the most important parts of your project is Moeda App. Could you give us information about Moeda App? What can we do with this application? In addition,how is our personal data protected when we download and use the application? #MDA

(T: Projenizin en önemli kısımlarından biri Moeda Uygulamasıdır. Moeda Uygulaması hakkında bize bilgi verir misiniz? Bu uygulama ile ne yapabiliriz? Ayrıca uygulamayı indirip kullandığımızda kişisel verilerimiz nasıl korunur? #MDA)

A: For the APP, currently it is availble to download in playstore, not available yet on Appstore. You can apply for account through moeda website or moeda app. On personal info storage, we store the data on Microsoft Azure. For more details, I will ask our tech team to give a beffer answer and forward here next week. We definitely work to make sure that all personal info are safe to save with us.

(T: APP şu anda Play Store’da indirilebilir, henüz Appstore’da bulunmamaktadır. Moeda web sitesi veya moeda uygulaması üzerinden hesap başvurusunda bulunabilirsiniz. Kişisel bilgi depolamada, verileri Microsoft Azure’da saklıyoruz. Daha fazla ayrıntı için, teknik ekibimizden bir cevap vermesini ve önümüzdeki hafta buradan iletmesini isteyeceğim. Tüm kişisel bilgilerin bizimle güvenli bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için kesinlikle çalışıyoruz.)

TELEGRAM QUESTIONS

Q1: “ Token burn “ helps to maintain the value of the token, does $MDA offer “ token burn “ ?

A: No, we do not burn tokens. From Day 1, we have 100% token issued and distributed, the team does not have token and we do not burn token, however we do purchase MDA from exchanges for uses. We do so because we believe that the team shall focus on tech development and user acquisiton to let MDA holders to have enough ways to use MDA rather than focusing on token trading

(T: Hayır, jeton yakmıyoruz. 1. Günden itibaren,% 100 jeton düzenledik ve dağıttık, takımın jetonu yok ve jeton yakmıyoruz, ancak kullanım için borsalardan MDA satın alıyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü ekibin, MDA sahiplerinin token ticaretine odaklanmak yerine MDA’yı kullanmak için yeterli yola sahip olmalarını sağlamak için teknoloji geliştirmeye ve kullanıcı edinmeye odaklanacağına inanıyoruz.)

Q2: what are the ways that #Moed generate profits/revenue to maintain your project and what is its revenue model ? How can it make benefit win-win to both invester and your project ?

A: Moeda generates revenue from several ways: interests on micro-lending ( up to 18% APR); digital payment transaction fees; other financial services including crypto exchanges, check deposit, wire transfers; e-commerce platform fees on transactions; sales of Moeda branded products. Investors could invest #MDA on Moeda Platform and get up to 10% returns in 4mo -12mo time period, they could also use #MDA to purchase Moeda branded products and get delivered to them fresh from Brazil.

(T: Moeda çeşitli yollardan gelir elde etmektedir: mikro kredilendirme faizleri (% 18'e kadar APR); dijital ödeme işlem ücretleri; kripto değişimleri, çek depozitoları, banka havaleleri dahil diğer finansal hizmetler; işlemlerde e-ticaret platformu ücretleri; Moeda markalı ürünlerin satışı. Yatırımcılar, Moeda Platformuna #MDA’ya yatırım yapabilir ve 4 ay-12 ay arasında% 10'a varan getiri elde edebilirler, ayrıca #MDA’yı Moeda markalı ürünleri satın almak ve Brezilya’dan taze ürünler olarak teslim almak için kullanabilirler.)

Q3: If you summarize MOEDA project in one word, what would it be? What are the core features that creates the value of MDA. Can you share some highlights from them?

(A: MOEDA projesini tek kelimeyle özetlerseniz, bu ne olur? MDA’nın değerini yaratan temel özellikler nelerdir? Onlardan bazı önemli anları paylaşabilir misin?)

A: Ecosystem: we are building a full ecosystem for entrepreneurs to get fundings, build profuct, sell products, get paid and pay vendors through our platform. In the future we will keep working on this and expand our services for entrepreneurs, especially women entrepreneurs.

(T: Girişimcilerin platformumuz aracılığıyla fon alması, kâr elde etmesi, ürün satması, ödeme alması ve satıcılara ödeme yapması için eksiksiz bir ekosistem inşa ediyoruz. Gelecekte bunun için çalışmaya devam edeceğiz ve özellikle kadın girişimciler olmak üzere girişimcilere yönelik hizmetlerimizi genişleteceğiz.)

MOEDA (MDA)

Moeda (MDA) is listed on Binance, Okex, Gate, Probit, Uniswap

Important links:

Web: https://moedaseeds.com

Twitter: https://twitter.com/moedaseeds

Telegram: https://t.me/moedaproject

Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/tr/currencies/moeda-loyalty-points/

Kazanç Rehberi:

Twitter: https://twitter.com/kazanc_rehberi

Telegram (Chat): https://t.me/kazancrehberi

Telegram ANN: https://t.me/kazancrehberiduyuru

Telegram (Trade): https://t.me/traderehberi

Kriptopara Yardımlaşma Platformu!

Kriptopara Yardımlaşma Platformu!